Frankrijkemigratie.nl
Voor al uw juridisch advies Nederland-Frankrijk
 

Over Rob van Schijndel

In februari 2007 ben ik met mijn gezin geëmigreerd naar Frankrijk. De eerste tien maanden zijn we woonachtig geweest in Mandelieu - La Napoule (5 km van Cannes): een erg mooi gebied met fantastische natuur. Eind december 2007 zijn we verhuisd naar Céret, gelegen in de "Pyrénées-Orientales". Zuidelijker in Frankrijk kan bijna niet. Wederom een erg mooi stukje Frankrijk, met de zee en de bergen om de hoek, gelegen in de beschutting van een vallei.


Mijn uitdaging was om als zelfstandige een goed lopende praktijk te hebben in het adviseren van Nederlanders die "iets" met Frankrijk hebben; een vakantiehuis(je), plannen om te (r)emigreren of al woonachtig zijn in Frankrijk. Die doelstelling is al jaren geleden gehaald. De nieuwe doelstelling, sinds een aantal jaar, is om het niet nog drukker te krijgen! Zodat ik bestaande cliënten goed kan blijven helpen (en ik zelf ook kan genieten van de Franse woonplaats)!


Opleiding / werkervaring

In Nederland heb ik allereerst Fiscale Economie gestudeerd aan de HEAO Eindhoven. Afgerond in juni 2000. Vervolgens heb ik Fiscaal Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Afgerond in januari 2003.


Vervolgens ben ik gaan werken bij een groot Nederlands kantoor in de grensstreek met België (HLB Van Daal & Partners). Daarna heb ik de overstap gemaakt naar een "big-four" kantoor (Ernst & Young). Bij beide werkgevers was het internationale aspect van belang. Denk hierbij aan vraagstukken omtrent de aankoop van buitenlands onroerend goed, de sociale verzekeringsplicht en belastingplicht bij emigratie en internationale estate planning.


Ik heb geen opleiding genoten in Frankrijk. Daarom zal mijn Franse aansprakelijkheidsverzekering geen schade vergoeden die het gevolg is van verkeerd gegeven adviezen. Bent u op zoek naar ingewikkelde adviezen met Franse dochtermaatschappijen, oprichten van een trust op één of ander eiland etc, dan bent u bij mij niet aan het goede adres.


Inmiddels heb ik meer dan zestien jaar ervaring in Frankrijk en verzorg ik bijvoorbeeld jaarlijks meer dan 400 Franse belastingaangiften. Sinds 2014 ben ik werkzaam via een SARL (Franse BV). Daarnaast ben ik sinds 2013 ook ingeschreven als makelaar, zodat ik ook de aan- en verkoop kan begeleiden van uw Franse woning.


Wilt u gebruik maken van mijn ervaring en betrokkenheid, dan bent u wel aan het juiste adres. Geen standaard cliënt-adviseur relatie, maar samen werken aan de beste oplossing voor u! Door de grote betrokkenheid met de persoonlijke situatie van mijn cliënten, kan ik dwarsverbanden leggen, u tijdig op bepaalde ontwikkelingen wijzen (pro-actief), problemen zoveel mogelijk voorkomen en kansen benutten.


Mijn uurtarief van € 120 (inclusief TVA) is gebaseerd op deze dienstverlening, al 16 jaar. Het uurtarief van Franse fiscalisten is vaak enkele keren zo hoog! Ik ben geen Franse fiscalist, daar ik niet over een Franse opleiding geniet.


Indien noodzakelijk, zal ik andere adviseurs inschakelen. Dit zal uiteraard geschieden na overleg met de cliënt. Het geniet mijn voorkeur om uiteindelijk één advies af te geven, in plaats van aparte adviezen van de verschillende adviseurs (bijvoorbeeld van een Franse notaris en een advies van een Franse belastingadviseur). Indien ik niet de juiste kennis in huis heb (en niet op een efficiënte wijze kan verkrijgen), zal ik niet met een half advies komen. Mijn advies zal dan zijn om met een andere specialist te gaan praten. Uiteraard kan ik u dan verwijzen naar dergelijke specialisten.


Maar het belangrijkste. ik vind mijn werk leuk en straal dat ook uit!Algemene voorwaarden:

 Rob van Schijndel zal de werkzaamheden naar best vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of ander dwingende regels mij tot openbaarmaking verplicht, ben ik verplicht tot geheimhouding tegenover derden.


Het is voor cliënten verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, contracten en andere geestesproducten van Rob van Schijndel, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.


Indien een cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door foutieve adviezen, die aan Rob van Schijndel in redelijkheid kunnen worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het door de cliënt betaalde bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, met een maximum van € 1.000. Tevens zal Rob van Schijndel dan kosteloos de ontstane problemen zoveel mogelijk proberen op te lossen.


Rob van Schijndel is niet aansprakelijk voor gevolg-, bedrijfs- of indirecte schade.