Frankrijkemigratie.nl
Voor al uw juridisch advies Nederland-Frankrijk
 

Collectieve ziektekostenverzekering

 

Via deze link kunt u een ziektekostenverzekering afsluiten bij www.oomverzekeringen.nl. U krijgt een korting van 5% indien u de verzekering afsluit via mijn site. Deze korting zal verrekend worden met de facturen van www.frankrijkemigratie.nl, bijvoorbeeld voor het opstellen van de Franse belastingaangifte.  

Indien u emigreert naar Frankrijk, zonder wettelijk inkomen, bent u nergens meer verzekerd voor de ziektekosten. Niet in Nederland en niet in Frankrijk. Een particuliere verzekering is dan 100% noodzakelijk. Zonder ziektekostenverzekering mag je immers niet in Frankrijk wonen.

Een dergelijke verzekering kan zowel in Frankrijk als in Nederland worden afgesloten. Ik kan ook vrijblijvend een offerte doen toekomen van een Franse particuliere verzekering. Lagere prijs, maar over het algemeen ook een lagere dekking.

Wat wordt onder een wettelijk inkomen verstaan:
- AOW-pensioen (Algemene Ouderdomswet);
- Anw-pensioen (Algemene nabestaandenwet);
- WAO-uitkering (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering);
- WAZ-uitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen);
- ABP-pensioen (Algemene burgerlijke pensioenwet);
- militair pensioen (Algemene militaire pensioenwet);
- militaire arbeidsongeschiktheidsuitkering;
- spoorwegpensioen (Spoorwegpensioenwet);
- pensioen volgens het Reglement dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen;
- vervroegd ouderdomspensioen en VUT-uitkering;
- uitkering aan militairen en ambtenaren volgens een regeling bij overtolligheid, functioneel leeftijdsontslag en vervroegde pensionering (bijv. UGM/UKW-, FLO- en wachtgelduitkeringen) (vanaf 1 januari 2007).