Frankrijkemigratie.nl
Voor al uw juridisch advies Nederland-Frankrijk
 

Sociale verzekeringen

 


 

Werken /pensioen buiten Nederland
Als u in het buitenland gaat werken, bent u in principe niet langer verplicht verzekerd voor de sociale verzekeringen in Nederland. Emigranten die alleen uit Nederland een pensioenuitkering ontvangen, blijven in Nederland premies betalen voor de Zorgverzekeringswet.
Zij dienen een nominale premie op hun pensioen te betalen. Een verordening voorziet in een systeem waarbij personen, die een pensioen hebben uit het ene land en wonen in het andere land, aanspraak kunnen maken op de zorg zoals voorzien in het woonland.
Het pensioen uitkerende land (in casu Nederland) betaalt de kosten van de zorg aan het woonland (in casu Frankrijk) en mag aldus een bijdrage vorderen overeenkomstig de eigen sociale zekerheidswetgeving. In Frankrijk dient de gepensioneerde zich aan te melden bij een ziektekostenverzekeraar (CPAM).
In Frankrijk kan vervolgens nog een aanvullende verzekering worden afgesloten. Indien u een scherpe offerte wenst van een dergelijke verzekering, kunt u dat bij mij aanvragen.

Uw uitkering buiten Nederland
Nederlandse sociale zekerheidsuitkeringen kunnen niet naar alle landen worden meegenomen. Soms wordt de uitkering verlaagd of zelfs helemaal gestopt als u buiten Nederland gaat wonen. Het is mogelijk om de AOW opbouw en de Anw vrijwillig voort te zetten.

  

Graag ben ik u van dienst bij uw vragen over de sociale verzekeringen.

Neem geheel vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.