Frankrijkemigratie.nl
Voor al uw juridisch advies Nederland-Frankrijk
 

Algemeen & Nederlandse Belasting

Als u in Nederland woont, dan bent u binnenlands belastingplichtig in Nederland. Woont u echter in Frankrijk en heeft u inkomsten uit Nederland (waarover Nederland belasting mag heffen), dan bent u buitenlands belastingplichtig. In beide gevallen bent u dus onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting.


Als eerste zal moeten worden beoordeeld waar u woonachtig bent; in sommige gevallen is dat heel eenvoudig, in een enkel geval is dit moeilijker. Voor een dergelijke beoordeling dient er gekeken te worden naar de feiten en omstandigheden. Een inschrijving in één van de landen is niet bepalend, maar slechts een aanwijzing.


Inwoners van Nederland en kwalificerend buitenlands belastingplichtigen moeten in hun aangifte inkomstenbelasting hun gehele wereldinkomen aangeven.

 

U gaat emigreren
In het jaar van emigratie dient een M-biljet worden ingevuld. Deze aangifte kan inmiddels ook elektronisch! 

U woont in Nederland en geniet buitenlands inkomen (u heeft bijvoorbeeld een 2e woning in Frankrijk). Uw totale wereldinkomen wordt in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. De Franse woning wordt dus ook in de heffing betrokken. Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk, is de heffing over Frans onroerend goed toegewezen aan Frankrijk. Nederland verleent daarom een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting.

 

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige
Vanaf 01/01/2015 zijn de regels aangepast en bestaat er alleen recht op hypotheekrente aftrek van de Franse woning als 90% of meer van het inkomen in Nederland is belast. Ook bestaat er dan recht op bepaalde heffingskortingen. Het is daarvoor nodig dat 90% van het inkomen in Nederland is belast. Bijvoorbeeld als er een ABP pensioen wordt ontvangen en er nog geen recht bestaat op de AOW.

 

 Dienstverlening

De Nederlandse aangifte is meestal niet zo ingewikkeld, maar er worden wel heel veel fouten mee gemaakt. Uiteraard kan ik uw aangifte correct indienen. 

Graag verzorg ik uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting.
Neem geheel vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.