Home
Over Rob
Diensten
Franse aangifte
Belastingadvies
Ziektekosten
Soc. verzekering
Pensioenuitkering
Estateplanning
Overige
Verkoop
Nieuws
Werkwijze
Contact
Links

Algemeen & Nederlandse Belasting

Als u in Nederland woont, dan bent u binnenlands belastingplichtig in Nederland. Woont u echter in Frankrijk en heeft u inkomsten uit Nederland (waarover Nederland belasting mag heffen), dan bent u buitenlands belastingplichtig. In beide gevallen bent u dus onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting.

Als eerste zal moeten worden beoordeeld waar u woonachtig bent; in sommige gevallen is dat heel eenvoudig, in een enkel geval is dit moeilijker. Voor een dergelijke beoordeling dient er gekeken te worden naar de feiten en omstandigheden. Een inschrijving in één van de landen is niet bepalend, maar slecht een aanwijzing.

Inwoners van Nederland en kwalificerend buitenlands belastingplichtigen moeten in hun aangifte inkomstenbelasting hun gehele wereldinkomen aangeven.

U gaat emigreren
In het jaar van emigratie dient een M-biljet worden ingevuld. Deze aangifte kan niet elektronisch, maar moet handmatig ingediend worden.

U woont in Nederland en geniet buitenlands inkomen (u heeft bijvoorbeeld een 2e woning in Frankrijk).
Uw totale wereldinkomen wordt in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. De Franse woning wordt dus ook in de heffing betrokken. Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk, is de heffing over Frans onroerend goed toegewezen aan Frankrijk. Nederland verleent daarom een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting.

U woont in Frankrijk en maakt gebruik van het keuzerecht
Het keuzerecht houdt in dat een buitenlands belastingplichtige kan kiezen om als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. Als binnenlands belastingplichtige kan er bijvoorbeeld aftrek bestaan van hypotheekrente op de eerste woning. Vanaf 01/01/2015 zijn deze regels aangepast en bestaat er alleen recht op hypotheekrente aftrek van de Franse woning als 90% of meer van het inkomen in Nederland is belast. 

Dienstverlening
De Nederlandse aangifte is meestal niet zo ingewikkeld, maar er worden wel heel veel fouten mee gemaakt. Uiteraard kan ik uw aangifte correct indienen. 

Graag verzorg ik uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting.
Neem geheel vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.

Top